Morse

[aux_code language=»javascript» theme=»tomorrow» title=»Morse» extra_classes=»»]
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String entrada = "";
    do {
      try {
        System.out.println("Traducir a morse: **STOP** para terminar");
        entrada = br.readLine().toUpperCase();
        if (!entrada.equals("**STOP**")) {
          System.out.println(morse(entrada));
        } else {
          System.out.println("Me despido.");
        }
      } catch (IOException e) {
        System.out.println("**STOP** Ppara finalizar");
      }
    } while (!entrada.equals("**STOP**"));
  }

  private static String morse(String e) {
    StringBuilder morse = new StringBuilder();
    for (int x = 0; x < e.length(); x++) {
      if (e.charAt(x) == 'C' && (x + 1) <= e.length() && e.charAt(x + 1) == 'H') {
        morse.append("— — — — ");
        x++;
      } else {
        switch (e.charAt(x)) {
          case ' ':
            morse.append("\n");
            break;
          case 'A':
            morse.append("· — ");
            break;
          case 'B':
            morse.append("— · · · ");
            break;
          case 'C':
            morse.append("— · — · ");
            break;
          case 'D':
            morse.append("— · · ");
            break;
          case 'E':
            morse.append("· ");
            break;
          case 'F':
            morse.append("· · — · ");
            break;
          case 'G':
            morse.append("— — · ");
            break;
          case 'H':
            morse.append("· · · · ");
            break;
          case 'I':
            morse.append("· · ");
            break;
          case 'J':
            morse.append("· — — — ");
            break;
          case 'K':
            morse.append("— · — ");
            break;
          case 'L':
            morse.append("· — · · ");
            break;
          case 'M':
            morse.append("— — ");
            break;
          case 'N':
            morse.append("— · ");
            break;
          case 'Ñ':
            morse.append("— — · — — ");
            break;
          case 'O':
            morse.append("— — — ");
            break;
          case 'P':
            morse.append("· — — · ");
            break;
          case 'Q':
            morse.append("— — · — ");
            break;
          case 'R':
            morse.append("· — · ");
            break;
          case 'S':
            morse.append("· · · ");
            break;
          case 'T':
            morse.append("— ");
            break;
          case 'U':
            morse.append("· · — ");
            break;
          case 'V':
            morse.append("· · · — ");
            break;
          case 'W':
            morse.append("· — — ");
            break;
          case 'X':
            morse.append("— · · — ");
            break;
          case 'Y':
            morse.append("— · — — ");
            break;
          case 'Z':
            morse.append("— — · · ");
            break;
          default:
            break;

        }
      }

    }
    return morse.toString();
  }
}
[/aux_code]
Etiquetas: Sin etiquetas

Añadir un comentario

Debes estar conectado para publicar un comentario